Zorgtransformatie

Het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van Health Holland stimu­leert technologische en sociale innovaties voor het maat­schappelijk thema gezondheid en zorg, gericht op de volgende missies:

In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheids­verschillen tussen de laagste en hoogste sociaal ­economische groepen met 30% afgenomen.

Missies

  • In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgeno­men.
  • In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) geor­ganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.
  • In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen.
  • In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

Om dit voor elkaar te krijgen moeten alle krachten gebundeld worden is een zorgtransformatie onvermijdelijk. Op donderdag 07 mei zal hier tijdens het online congres verder over worden gesproken!

Zorg dat je dit online congres niet mist!

Voor meer informatie en om u in te schrijven ga naar: https://www.mobilehealthcare.nl/innovationcafe/

FacebookTwitterLinkedIn